STUNT AKADEMIET

Det primære formål

... er at afmystificere den filmvold der vises.
 
STUNT er slåskamp for sjov... og det er det. Det er sjovt, spændende og udfordrende at lave stunt.
 
 
Vi lægger vægt på nogle dannelsmæssige værdier som
 • at kommunikere
 • at udfordrings-/problemløse
 • at kreere
 • at analysere
 • at vurdere
Ved workshops vil/kan du lære noget om
 • stuntens virkemidler (mimik, sprog og kropssprog)
 • ruller
 • fald
 • slag spark
 • tricks med borde, stiger mv.
 • at opbygge et slagsmål
alt efter hvorlang tid 'kurset' skal være.
 
 
 
PÆDAGOGISK FUNDAMENT
 
Vi arbejder med de forskellige intelligenser gennem primære erfaringer i begrebsdannelsen.
 

Den musiske intelligens ved at skabe sammenhæng mellem det lærte i det praktiske forløb. At kreere et illutionistisk slagsmål

Den kropslige intelligens, hvor man mærker sin egen krop og dens muligheder, arbejder med den tavse viden og alsidige evner, ja hele grundlaget for erfaringsdannelse og handle kompetence.

Den sproglige intelligens, når vi sætter ord på bevægelse, det nødvendige samarbejde, tillidserklæringerne og dannelsen af det organisatoriske i at organisere et slagsmål.

Den logiske intelligens, når vi analysere og vurdere sammensætningen af de enkelte tricks i en større helhed.

Den rummelige (spatiale) intelligens, når vi arbejder med begreber som at springe over, slå ved siden af, gå rundt om, retning af fald,.......
Orienteringen i rummet for at give det bedste indtryk og mindske risikoen for skader oa. uheld.

Den intra-personelle (selvforståelse) intelligens, hvor vi arbejder med : Hvem er jeg? Hvad kan jeg? Hvilket udtryk sender jeg? Hvilke indtryk er stærkest på mig? mv.

Den inter-personlige (forholdet til andre) intelligens udvikler vi når der skal løses fællesopgaver, når der skal laves et 'slagsmål'. Hvordan skaber vi et godt slagsmåls udtryk?

 

 

Ruller
Fald
Spark
Slag
Kast
Stemmeføring/træning
Dramaturgi
Indtryk
Udtryk
Kropssprog
Verbaliseringen
Tricks
Klovneriet
Bevægelighedstræning
Udholdenhedstræning
Styrketræning
Koordinationstræning
Samarbejde
Modtagning
Præcision
Konsentration
Mimik
Selvkontrol
Balance
Grænsearbejde
Tålmodighed
Tro
Håb
Tillid
Afsæt
Svæv
Landing
PERFORMANCE

 
 
 
James Stunt | CVR: 18193043 | Ringdams Kobbel 18, 7100 Vejle  | Tlf.: 40524524